Gnosticii – Despre om şi voinţa de a evolua…

Faceţi neclătinat piciorul celor care se împleticesc, şi întindeţi mâinile celor bolnavi. Săturaţi-i pe cei flămânzi, daţi odihnă acelora care sunt trudiţi, ridicaţi-i pe cei care vor să se ridice şi treziţi-i pe cei ce dorm. Căci voi sunteţi înţelesul celor spuse adineauri. Dacă întăreşti faptele acestora, vor fi nespus de tari. Fiţi cu luare aminte la voi înşivă! Nu vă îngrijiţi de cele ce nu vă sunt de trebuinţă. Nu vă întoarceţi la ce aţi vărsat, spre a mânca iarăşi. Nu fiţi molii. Nu fiţi viermi, fiindcă voi deja aţi lepădat aceste lucruri de la voi. Nu vă faceţi sălaş pentru diavol, căci voi deja l-aţi nimicit. Nu-i întăriţi (pe cei care) sunt pietre de poticnire pentru voi, pe cei care au căzut, căci vă vor privi (ca şi) un sprijin (al lor). Căci mai degrabă cu nelegiuitul te porţi rău decât cu cel drept. Fiindcă primul făptuieşte ca un nelegiuit, iar ultimul îşi face lucrările printre oameni ca un drept. Faceţi voia Tatălui, fiindcă dintru El sunteţi.

(Evanghelii gnostice, Evanghelia Adevărului – Îndatoririle celor aleşi 32,31-33,32)

Notă: Înainte să săriţi cum că am luat-o razna, gândiţi-vă la acest text ca şi cum nu ar avea nici o legătură cu Biblia sau cu creştinismul. Dacă reuşiţi să eliminaţi din minte nişte preconcepţii, atunci veţi găsi de adevărată valoare cuvintele din acest text. Oamenii din prezent au din păcate mintea setată pe „Nu” în momentul în care aud despre texte în care apar „citate din Biblie” (chiar dacă, tehnic vorbind, acesta nu este un text din Biblie), ajungând să nu mai vadă dincolo de text.