Yukio Mishima – Despre karma şi liberul arbitru…

Faptul că suntem în viaţă poate însemna că deja am fost aleşi pentru un anumit scop, iar dacă nu noi am ales să ne trăim viaţa, atunci poate că în definitiv nu suntem liberi să murim. […]

Fiinţa umană întotdeauna îşi poate găsi scuze. Iar fiinţele umane tocmai fiindcă sunt în viaţă, trebuie să inventeze vreo teorie de acest gen. Hagakure pur şi simplu ne învaţă de pe o poziţie relativistă că decât să trăieşti ca un laş fără să-ţi îndeplineşti misiunea, odată ce ţi-ai ratat misiunea este mai bine să mori.[…]

Tindem să nutrim iluzia că suntem în stare să ne dăm viaţa pentru o credinţă sau teorie. Dar ceea ce ne spune Hagakure e că şi o moarte nemiloasă, o moarte în van care nu poartă nicio floare, niciun rod, are totuşi demnitate ca moarte a unei fiinţe umane. Dacă preţuim atât de mult demnitatea vieţii, oare de ce nu am pune la mare preţ şi demnitatea morţii? Despre nici o moarte nu se poate spune că e în van.