George R.R. Martin – Despre sentinţă şi îndeplinirea ei

(După ce Lord Stark şi-a făcut datoria de a tăia cu mâinile sale capul unui dezertor, pe drumul de întoarcere apucă să vorbească cu fiul său cel mic…)

– Te simţi bine, Bran? întrebă el, fără nicio asprime.

– Da, tată, răspunse Bran.

Privi în sus. Învelit în blănurile şi pieile sale, urcat pe măreţul său cal de luptă, tatăl lui, stăpânul, se înălţa deasupra lui ca un gigant.

– Robb spune că bărbatul a murit cu curaj, dar Jon zice că-i era frică.

– Tu ce crezi?

Bran se gândi la asta.

– Poate un bărbat să fie curajos chiar dacă-i este frică?

– Este singura dată când un bărbat poate fi brav, îi răspunse tatăl său. Înţelegi de ce am făcut-o?

– Era un venetic, zise Bran. Veneticii fură femei şi le vând Celorlalţi.

Tatăl său, stăpânitorul, zâmbi.

– Bătrâna Nan ţi-a spus iarăşi tot felul de poveşti. De fapt, omul a fost un dezertor din Rondul de Noapte. Nimeni nu este atât de periculos. Dezertorul ştie că viaţa sa este terminată dacă este capturat, aşa că nu se dă în lături de la nicio crimă, indiferent cât de rea. Însă tu mă judeci greşit. Întrebarea era nu de ce a trebuit să moară, ci de ce eu a trebuit s-o fac.

Bran nu avea niciun răspuns pentru asta.

– Regele Robert are un călău, spuse el nesigur.

– Are, admise tatăl său. La fel ca regii Targaryen, înaintea sa. Totuşi, calea noastră este cea veche. Sângele Primilor Oameni curge încă prin venele familiei Stark, iar noi avem credinţa că bărbatul care rosteşte sentinţa trebuie să răsucească sabia. Dacă este să iei viaţa unui om, eşti dator să-l priveşti în ochi şi să-i auzi ultimele cuvinte. Iar dacă nu poţi să suporţi asta, poate că omul nu trebuie să moară. Într-o bună zi, Bran, vei fi purtătorul de flamură al lui Robb, având o stăpânire a ta, pentru fratele tău şi pentru regele tău, iar dreptatea va cădea asupra ta. Şi când va veni ziua, nu va trebui să simţi nicio plăcere în a-ţi îndeplini sarcina, dar nici să te uiţi în altă parte. Un stăpânitor care se ascunde în spatele călăilor plătiţi uită, curând, ce înseamnă moartea.

(George R.R. Martin – Cântec de gheaţă şi foc – Urzeala tronurilor)